Alternativa träningsformer

Pilates
Skapades av den tyske gymnasten, självförsvarsinstruktören och kroppspedagogen Joseph Pilates (1880-1967). Är sedan 70-talet en populär träningsmetod, inte minst bland dansare. Mjuk och i stort sett skadefri träning som bygger upp främst bålen. Många övningar utförs sittande eller liggande i olika ställningar.

Qigong
Qigong är en sammansättning av de två kinesiska orden ”qi” – som betyder kraft, energi, luft – och ”gong” – som betyder kunskap, träning eller färdighet. Det är alltså en slags energiträning med traditionellt filosofiska inslag, som tränats under mycket lång tid i Kina. Innehåller andningsövningar, meditation och mjuka och långsamma rörelser.

Taiji
Har samma grund i traditionell kinesisk teori som qigong – med föreställningen om de två motpolerna yin och yang, energibanor i kroppen och inre organs funktion. Taiji är ursprungligen en kampsport. En slags långsam skuggboxning med meditativa inslag.

Yoga
Är en indisk träningsform, ursprungligen med stark koppling till hinduismen. Har vuxit i popularitet under senare år i väst och används allt oftare som enbart träning, utan den religiösa överbyggnaden. Andningsövningar, meditation, kroppsställningar som hålls under lång tid och ger både ökad styrka och vighet – så kallade asanas – är de viktigaste beståndsdelarna.

Antigympa
En träningsmetod som utvecklats av den franska författarinnan och sjukgymnasten Thérèse Bertherat. Ofta små, i vissa fall nästan minimala, rörelser som ökar kroppsmedvetenheten utan några prestationskrav.

Rosenrörelser
Är en slags träningsmetod som utvecklats av den amerikanske terapeuten och pedagogen Marion Rosen. Samma kvinna ligger också bakom Rosenmetoden, en blandform av psykoterapi och massage som blivit ganska populär.

Nia
Träningsformen utvecklades på åttiotalet av aerobicsgymnasterna Carlos och Debbi Rossos. Träningsformen har hämtat inspiration från kampsporter som taiji och aikido och även från yoga. Bygger mycket på fria rörelser, man rör sig på det sätt som känns bra, och påminner därmed också om dans.

Feldenkrais
Skapat av den israeliska vetenskapsmannen och judo-experten Moshe Feldenkrais -ursprungligen som en slags rehabiliteringsmetod med vetenskapliga ambitioner. Rörelser – under namnet ”medvetenhet genom rörelse” – utförs både individuellt och som gruppträning för att förbättra kroppskännedomen, få bättre rörelseförmåga, andning och cirkulation.